English
 

ลมสบายอพาร์ทเม้นท์ มีข้อเสนอพิเศษสำหรับห้องพัก 1 คืนในราคาเพียง 850 บาทต่อคืน สำหรับห้อง Deluxe รวมการทำความสะอาด ไฟฟ้าและน้ำ หรือเพียง 3,700 บาท ต่อเดือน สำหรับห้องแบบ Standard

หมายเหตุ : สำหรับการพักรายวัน ให้บริการเฉพาะห้องแบบ Deluxe เท่านั้น


1 เดือน                              1 ปี
5,800 บาท/เดือน               3,700 บาท/เดือน


1 เดือน                              1 ปี
6,000 บาท/เดือน                 4,700 บาท/เดือน


1 เดือน                               1 ปี
13,000 บาท/เดือน                9,700 บาท/เดือน

หมายเหตุ :

การชำระค่าห้องพัก : ค่าห้องพัก 1 เดือน บวก ค่าห้องพัก 1 เดือน ล่วงหน้า, ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ คิดตามมิเตอร์, ราคาค่าห้องพักไม่รวม ค่าแม่บ้านทำความสะอาด และการซัก รีดเสื้อผ้า , ราคาห้องพักรวมภาษี 7% , ราคาสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

 
   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลมสบาย อพาร์ทเม้นท์ : 12/8 ซอย7,ถ.บางแสน สาย 2 ,ตำบลแสนสุข ,อำเภอเมือง ,จังหวัดชลบุรี 20130
โทร. : 038 749 120 แฟกซ์ : 038 749 129 Email : info@lomsabai.com 
English ภาษาไทย